Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

"Πριν τους αλλάξει ο χρόνος"


"Λυπήθηκαν μεγάλως στον αποχωρισμό των.
Δεν το 'θελαν αυτοί. Ήταν οι περιστάσεις.
Βιοτικές ανάγκες εκάμνανε τον ένα
να φύγει μακριά - Νέα Υόρκη ή Καναδά.
Η αγάπη των βεβαίως δεν ήταν η ίδια ως πριν.
Είχεν ελαττωθεί η έλξις βαθμηδόν,
είχεν ελαττωθεί η έλξις της πολύ.
Όμως να χωρισθούν, δεν το ήθελαν αυτοί.
Ήταν οι περιστάσεις - Ή μήπως καλλιτέχνις
εφάνηκεν η Τύχη χωρίζοντάς τους τώρα
πριν σβύσει το αίσθημά των, πριν τους αλλάξει ο Χρόνος.
Ο ένας για τον άλλον θα είναι ως να μένει πάντα
των εικοσι τεσσάρων ετών τ' ωραίο παιδί."
ΚΠ Καβάφης, "Πριν τους αλλάξει ο χρόνος" 1924